Gå videre til innhold
Bad med inngang til soverom, leilighet fra BoKlok i Vingesvingen, Nannestad.

Bilde -

Bad med inngang til soverom, leilighet fra BoKlok i Vingesvingen, Nannestad.

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Opphavsrett: BoKlok
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 1169 x 1559, 1000 KB
Last ned

Kontakter

Tove Borchgrevink

Tove Borchgrevink

Pressekontakt Country Manager +47 91 83 98 52