Gå videre til innhold
Kvinnelig håndverkerer på Gullringen, BoKloks fabrikk i Sverige.
Kvinnelig håndverkerer på Gullringen, BoKloks fabrikk i Sverige.

Nyhet -

Hvordan BoKlok jobber med #BreakTheBias

Årets internasjonale kvinnedag har satt søkelyset på viktigheten av #BreakTheBias for å oppnå likestilling mellom kjønn. Aija Harju, Senior Vice President Human Resources i BoKlok, gir sitt syn på hvordan BoKlok jobber for å være en ledende aktør på feltet.

Våre ubegrunnede antakelser og holdninger til ulike sosiale grupper er kjent som fordommer. Et eksempel er at kvinner er mer emosjonelle enn menn. De fleste fordommene er ubevisste, og disse skjulte forutinntatte forestillingene pårvirker beslutningene våre – enten vi vil det eller ikke.

- Å bryte med fordommer er ekstremt viktig for å forstå og oppnå mangfold generelt, sier Aija Harju. Vi kan ikke hindre fordommene fra å påvirke beslutningene våre med mindre vi blir klar over dem.

Hvordan jobber BoKlok med å bryte fordommer knyttet til kjønn og likestilling?

Enhver operativ enhet i BoKlok har utviklet handlingsplaner som gjenspeiler den overordnede forretningsstrategien. Formålet er å øke bevisstheten om hva inkluderende atferd egentlig er, hvordan man kan skape psykologisk trygghet på arbeidsplassen, og hvordan vi oppfatter og jobber med fordommene våre. Anonyme rekrutteringer til roller der mangfold er en ekstra stor prioritet er et praktisk eksempel på hvordan vi jobber for å bli kvitt fordommer. 

Hvordan kan organisasjoner dra nytte av likestilte team?

- For meg er det åpenbart: Jo større mangfold vi ser i teamene våre, jo bedre resultater vil vi oppnå. Det er min absolutte tro. Dessuten er det morsommere å jobbe i forskjellige team! Vi må ikke glemme at inkludering er nøkkelen til likeverdige og mangfoldige team. Hvis ikke vi oppfører oss inkluderende, vil ikke mangfold føles velkommen.

Fra et kjønnsperspektiv er samfunnet for øvrig nesten likestilt med 50 % menn og 50 % kvinner. Det samme gjelder kunder og andre interessenter. For å forstå målgruppene bedre, bør organisasjoner ha som mål å speile dem.

Hvilke prestasjoner er du mest stolt av når det gjelder arbeidet med mangfold og inkludering i BoKlok?

- To av fire av BoKloks landssjefer er kvinner, Kati Valtonen i BoKlok Finland og Tove Borchgrevink i BoKlok Norge. Det gjør meg stolt. Det er et bevis på at vi mener alvor når vi sier at vi ønsker flere kvinner i linjestillinger i våre ulike operative enheter.

- Jeg er også stolt over å kunne fortelle at Gullringen, fabrikken vår i Sverige har 24 % kvinnelige håndverkere – sammenlignet med totalt 2 % kvinner som jobber i den svenske byggebransjen som håndverkere*. Det betyr veldig mye for meg. På dette området er vi en av de ledende i bransjen!

Mye gjenstår fortsatt for å oppnå likestilling mellom kjønnene og for å kunne si at BoKlok har en helhetlig og mangfoldig kultur i organisasjonen. BoKlok jobber mot macho-tendenser som er et velkjent problem i byggebransjen. For å tette flere hull i samfunnet og på arbeidsplassene, ønsker BoKlok for eksempel å oppmuntre flere menn til å benytte anledningen til å bruke foreldrepermisjonen.

*Statistikk fra svensk industri- og arbeidsgiverorganisasjon Byggföretagen

Related links

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Tove Borchgrevink

Tove Borchgrevink

Pressekontakt Country Manager +47 91 83 98 52

Relatert innhold