Gå videre til innhold
Aija Harju, Mangfold & Inkluderingsleder, BoKlok
Aija Harju, Mangfold & Inkluderingsleder, BoKlok

Nyhet -

«Mangfold er et faktum – inkludering er et valg!»

BoKlok støtter Pride og er engasjert i World Pride 2021 – en praktisk måte å jobbe med mangfold og inkludering på. Hør tankene til Aija Harju, Mangfold & Inkluderingsleder i BoKlok for Pride, inkludering og et mangfoldig arbeidsmiljø.

Aija Harju har jobbet som Mangfold & Inkluderingsleder i BoKlok siden mars i år. Hun har et mål om å utvikle en strategi for mangfold og inkludering som er i tråd med businessmålene til BoKlok. Ved å involvere hele organisasjonen i arbeidet, vil vi kunne lag en sterkere og mer attraktiv business hvor mennesker med forskjellig bakgrunn og erfaringer kan utvikle seg.

BoKlok støtter World Pride i august som en del av et langvarig arbeid med mangfold og inkludering. Å delta i Pride er en av mange måter å jobbe med mangfold og inkludering på. Det er en praktisk måte å etterleve BoKlok sine verdier og ta ansvar for fundamentale menneskerettigheter, samtidig som vi lager et inkluderende arbeidsmiljø innad i bedriften.

- Med et inkluderende arbeidsmiljø vil alle som hvert sitt unike menneske føle tilhørighet. Men et inkluderende arbeidsmiljø må jobbes med hver dag. Det er ikke et statisk mål vi kan oppnå, men noe vi må bygge og opprettholde. Inkludering er noe hver og en ansatt skaper hver dag. Det er noe som utvikles i team og gjennom sosial interaksjon. Hvis vi kan lære våre ansatte til å bli mer inkluderende gjennom deltagelse i Pride, vil det være et fantastisk resultat, sier Aija Harju.

Når det kommer til å aktivt jobbe med de ansatte for inkludering og lage en inkluderende kultur innad i bedriften, har Aija mange ideer:

- For å lage en inkluderende kultur trenger vi alle i bedriften om bord og alle må være klar over sine egne hindringer. Jo mer vi kan prate om og lære oss selv, jo bedre. Ved å prate og ta opp problemer vil vi bli mer bevisst på hvordan vi må oppføre oss for å lage en inkluderende kultur – og det vil hjelpe oss til å lage nettopp den kulturen, steg for steg. Mangfold er et faktum; inkludering er et valg. Vi er alle ansvarlig for å skape en inkluderende kultur.

  BoKlok opererer i fire forskjellige markeder, med fire forskjellige kulturer. Innenfor hvert marked, er inkludering i teamene satt pris på og ønsket. Hvorfor? For å kunne lage en bedre atmosfære innad i organisasjonen og for å være attraktiv for kunder. Ved å ha inkluderende team, vil samfunnet rundt kunne speiles og en større forståelse for kunders behov kan skapes. BoKlok sin verdikjede er lang, og det krever mennesker med forskjellig bakgrunn og erfaringer.

  - Vi er alle forskjellig fra hverandre, noe som er en fordel som gjør vårt arbeid morsommere og mer innovativt. I de forskjellige markedene har vi en mangfoldig talentmasse vi kan rekruttere nye mennesker fra. Vi prøver aktivt å rekruttere til mangfoldige team. De ansatte og teamene er mer innovative og suksessfulle med en mangfoldig miks av personer. Ifølge studier er nivået av velvære høyere i mangfoldige team. Til tross for mer komplisert å lede, er resultatene mer innovative. Vi bygger hjem for mange personer, da er det å forstå kundenes behov veldig viktig for å lage et inkluderende miljø hvor mangfold blomstrer.

  Når Aija ser på fremtiden, ser hun mange muligheter, både for BoKlok og samfunnet.

  - Verden utvikler seg raskt mot et mer aksepterende samfunn. I BoKlok vil vi ha mer mangfoldige team og jeg er sikker på at i løpet av noen år, er inkludering en permanent tilstand – men det krever jobb og vi må aktivt gi oppmerksomhet til hvordan vi oppfører oss. Jeg tror at våre verdier, vårt daglige arbeid med helse og sikkerhet, og våre fantastiske personer, vil hjelpe oss og være viktige brikker i vårt arbeid mot en mer inkluderende kultur og mer mangfoldige team, i hele vår BoKlok verden, konkluderer Aija.


     Emner

     Kategorier

     Kontakter

     Tove Borchgrevink

     Tove Borchgrevink

     Pressekontakt Country Manager +47 91 83 98 52

     Relatert innhold