Gå videre til innhold
Firehiwot Kedir, under et besøk på Gullringen fabrikken
Firehiwot Kedir, under et besøk på Gullringen fabrikken

Nyhet -

PhD-student fra ETH Zürich besøker BoKlok med forsknings prosjekt

Firehiwot Kedir, forskningsstudent fra ETH, Eidgenössische tekniske høyskole i Zürich, er på siste året av sin PhD grad i industrialisert konstruksjon. Hun besøker BoKlok som en del av hennes forskningsprosjekt for å se nærmere på eksisterende synergier mellom sirkulær økonomi og industrialisert konstruksjon.

Firehiwot Kedir er student på ETH, en av topp ti universiteter i verden. Firehiwot er spesialisert innen industrialisert konstruksjon og er en del av en forskningsgruppe ledet av professor Daniel Hall. Helt siden 2018 har Firehiwot Kedir og professor Hall forsket på utviklingen og potensialet i industrialiserte hus-konstruksjoner for resurseffektivisering.

- Jeg lærte om BoKlok i 2018 da Jerker Lessing, forskning og utviklingsleder i BoKlok, gjesteforeleste på ETH Zürich. Helt siden da har jeg vært imponert over kundefokuset og produktene i BoKlok, og er glad for at vi kunne komme på forskningsbesøk denne sommeren.

BoKlok har kontakt med akademia rundt om i verden, og ETH er et av universitetene som samarbeider med BoKlok. Tidligere har BoKlok ønsket flere studenter og forskere fra forskjellige universiteter velkommen. Forskning og utviklingsleder i BoKlok, Jerker Lessing, er også en adjunkt professor på Standford universitetet i California.

Forskningsbesøket fra ETH var arrangert med insentivet til å styrke de allerede eksiterende synergiene mellom sirkulær økonomi og industrialisert konstruksjon. Firehiwot forklarer:

- Et sentralt krav for å oppnå en sirkulær økonomi er å sørge for at vi samler inn, lagrer og deler relevant informasjon om produktene vi lager, for å muliggjøre deres sirkulærpotensial. Industrialisert konstruksjon skaper et passende grunnlag for dette, det er en smart måte å produsere nye «boligprodukter» på og det er enkelt å samle inn data. Overraskende nok er det gjort veldig lite forskning på dette emne, noe som gjør det ekstra interessant.

For å oppnå sirkulær informasjonsflyt, og for å danne grunnlaget for forskningen, ser Firehiwot på det hun kaller «digital loggbok» og lager en digital loggbok-ontologi for industrialisert konstruksjon:

- En digital loggbok er digitale sett med sirkulære økonomirelaterte data som beskriver egenskapene til materialer, produkter og bygninger. Gjennom dem er det mulig å tilføre bygninger mer verdi, ta informerte beslutninger om hva bygningenes neste livssyklus skal være, og skape hjørnesteiner for nye forretningsmodeller. Det er faktisk banebrytende!

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Tove Borchgrevink

Tove Borchgrevink

Pressekontakt Country Manager +47 91 83 98 52

Relatert innhold